e-Sense news

e-Sense news

Ursprungsbedömning av honung

HonungPosted by Mathias Thu, January 11, 2018 10:36:00
Vårt projekt med jordbruksverket fortsätter där vi kommer att analysera ett stort antal honungsprover i syfte att kunna särskilja honung med såväl olika geografiskt som biologiskt ursprung!

Vi är såklart nyfikta på vad en honung smakar. Hittills har vi hittat kombinationer av specifika aromer som är unika för Lind- och Rapshonung. Detta kan vi använda till att identifiera om en honung innehåller spår av aromer som är typiska för ursprunget. Nedan (fig.1) visas två exempel på kontrollkort där vi ser intensiteten av de unika aromer för Lind- och Rapshonung. Om datapunkten befinner sig i grönt eller gult område finns det spår av aromerna.

Fig 1. Till vänster visas data som identifierar lindhonung och till höger för raps.

Vill ni veta mer om projektet hör gärna av er till oss. info@e-sense.se

  • Comments(0)//news.e-sense.se/#post8

Efterlysning av honung

HonungPosted by Mathias Tue, August 08, 2017 09:25:20

Vi kommer med start i augusti att utföra en stor sensorisk studie av honung i syfte att kartlägga likheter och skillnader mellan honung av olika geografiska och biologiska ursprung. Vi gör denna studie genom att analysera vilka luktämnen som finns i honungen och leta efter unika kombinationer av aromer för att kunna förutspå var honungen kommer ifrån. Detta kan resultera i nya metoder för att säkerställa geografiskt ursprung. Förhoppningen är att vi till och med ska kunna se skillnad på honung från olika regioner inom Sverige, dvs kunna skilja en småländsk från en skånsk honung. Samtidigt kommer vi studera de fem vanligaste nektarkällorna och vilka aromer som är unika i dessa. Detta för att kunna sortbestämma honungen utifrån aromprofilen.

Vi EFTERLYSER därför honung från följande dragväxter:
Ljung
Hallon
Lind
Klöver
Honungsdagg¨
Raps

Har ni, eller kommer få, honung av dessa sorter och vill bidra till studien så anmäl ert intresse via mail info@e-sense.se.

Bakom projektet, som är finansierat via Nationella honungsprogrammet, står Viktoria Bassani från Bidrottningen som har lång erfarenhet av biodling, honung och sensorik, och Mathias Lundgren, e-Sense Sweden AB, är verksam inom sensorikprojekt i livsmedelsindustrin och står för de kemiska analyserna.


Kontakta gärna oss för mer information - info@e-sense.se eller via vår hemsida www.e-sense.se

  • Comments(0)//news.e-sense.se/#post6

Honungsanalyser - Processen

HonungPosted by Mathias Wed, June 21, 2017 11:46:45
Vi har gjort analyser hur honung utvecklas under tillverkningsprocessen, från ramen till sista silningen. Detta verktyg kan användas för biodlare som vill få djupare förståelse och kontroll på sin honung. Även källan till smakavvikelser kan upptäckas med hjälp av denna analys.

Proverna var hämtade från bikupor i Skåne. Fem delprover togs, råhonung, direkt från ramen, efter grovsilning, från tanken och efter finsilning.

På bilden nedan visas hur den kompletta aromprofilen förändras under processen. Störst skillnad sker efter grovsilningen. Proverna mellan grovsilning och förvaring i tanken påverkar inte proverna nämnvärt varefter en liten förändring kan ses efter finfiltrering.


Skillnaden mellan grov och finfiltrering är mycket liten men vi har identifierat vilka aromer som står för förändringen under det steget i processen. Som exempel finner vi att skillnaden mellan grov och finsilningen kommer från ökad halt av Etanol, Propansyra och Furfural.Ethanol uppstår under spontan fermentering nektar och honung. Den ger smak av alkohol och sötma.

Propansyra är en karboxylsyra som förekommer naturligt i naturen. Den har en sensorik som liknar soja, härsken och syrlig. Kan också förekomma i form av mjölksyra som är hydroxilerad form av propansyra.

Furfural ses ofta i honung och ger toner av valnöt, bröd och sötma.

Vill du göra liknande studie för din honung eller är du intresserad kontakta oss för mer information - info@e-sense.se eller vår hemsida www.e-sense.se

  • Comments(0)//news.e-sense.se/#post5

Honungsanalys: Biologiskt och geografiskt ursprung

HonungPosted by Mathias Wed, January 25, 2017 14:26:50
Vi håller på att utveckla en ny metod för att bestämma ursprunget på honung både biologiskt och geografiskt ursprung. Vi kommer att identifiera de aromer som finns i honungen och genom att jämföra olika sorter kunna identifiera en okänd honung, dvs ge svar som "smakar som lindhonung" eller är honungen svensk eller från annat land?

Ovan visas en PCA-analys av data från aromanalyserna av fyra olika sorters honung - Lind, Maskros, Blad och Ljung. Då vi analyserar ett okänt prov jämförs aromprofilen med databasen och ger svar på vilken sort honung som matchar bäst.

Vill ni vara med och bidra till denna studie så tar vi gärna emot honungsprover med känt ursprung. Kontakta oss på info@e-sense.se

Läs mer om våra honungsanalyser på www.e-sense.se
  • Comments(0)//news.e-sense.se/#post3