e-Sense news

e-Sense news

Efterlysning av honung

HonungPosted by Mathias Tue, August 08, 2017 09:25:20

Vi kommer med start i augusti att utföra en stor sensorisk studie av honung i syfte att kartlägga likheter och skillnader mellan honung av olika geografiska och biologiska ursprung. Vi gör denna studie genom att analysera vilka luktämnen som finns i honungen och leta efter unika kombinationer av aromer för att kunna förutspå var honungen kommer ifrån. Detta kan resultera i nya metoder för att säkerställa geografiskt ursprung. Förhoppningen är att vi till och med ska kunna se skillnad på honung från olika regioner inom Sverige, dvs kunna skilja en småländsk från en skånsk honung. Samtidigt kommer vi studera de fem vanligaste nektarkällorna och vilka aromer som är unika i dessa. Detta för att kunna sortbestämma honungen utifrån aromprofilen.

Vi EFTERLYSER därför honung från följande dragväxter:
Ljung
Hallon
Lind
Klöver
Honungsdagg¨
Raps

Har ni, eller kommer få, honung av dessa sorter och vill bidra till studien så anmäl ert intresse via mail info@e-sense.se.

Bakom projektet, som är finansierat via Nationella honungsprogrammet, står Viktoria Bassani från Bidrottningen som har lång erfarenhet av biodling, honung och sensorik, och Mathias Lundgren, e-Sense Sweden AB, är verksam inom sensorikprojekt i livsmedelsindustrin och står för de kemiska analyserna.


Kontakta gärna oss för mer information - info@e-sense.se eller via vår hemsida www.e-sense.se

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.